Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 15 năm 2013 (Đến ngày 14/04/2013)

Thứ hai, 15 Tháng 4 2013 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

NM nhìn tại sàn 87.2

NM nhìn từ hạ lưu

NM_3

NM nhìn từ đập dâng

TM1_1

Tổ máy 1 và 2

2. Tuyến áp lực:

Tuyenapluc_1

Tuyến áp lực

3. Tuyến năng lượng:

Tuyenapluc_1

Tuyến năng lượng nhìn từ hạ lưu

4. Tràn cửa van:

Tuyenapluc_1

TCV nhìn từ hạ lưu

TCV_2

TCV nhìn từ thượng lưu

TCV_3

TCV và sân tiêu năng TCV


3. Tổng quan công trình:

Khac_01

Đập dâng và CNN

Khac_02

Khac_03

Gia cố đắp ngược NM

Khac_04

Trạm ngăn lộ đầu ra

Khac_05

Toàn cảnh nhìn từ thượng lưu

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>