Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 13 năm 2013 (Đến ngày 30/03/2013)

Thứ bảy, 30 Tháng 3 2013 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

NM nhìn từ hạ lưu

NM nhìn từ  tim đập

TM1_1

Tổ máy 1 và 2

2. Tuyến áp lực:

Tuyenapluc_1

Tuyến áp lực nhìn từ hạ lưu

Tuyenapluc_2

Tuyến áp lực nhìn từ thượng lưu

3. Tổng quan công trình:

Khac_01

Đập dâng và CNN nhìn từ thượng lưu

Khac_02

Sân tiêu năng TCV

Khac_03

TCV nhìn từ hạ lưu

Khac_04

TCV nhìn từ thượng lưu

Khac_05

Thi công đắp ngược NM

Khac_06

Thi công sân tiêu năng TCV

Khac_07

Tổng quan công trình nhìn từ hạ lưu

Khac_08

Tổng quan công trình nhìn từ thượng lưu

Khac_09

Trạm ngăn lộ đầu ra

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>