Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 11 năm 2013 (Đến ngày 19/03/2013)

Thứ ba, 19 Tháng 3 2013 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

NM nhìn từ hạ lưu

NM nhìn từ sàn 87

TM1_1

TM1 

TM2_1

TM2

2. Tuyến áp lực:

Tuyenapluc_1

Tuyến áp lực nhìn từ hạ lưu

Tuyenapluc_2

Tuyến áp lực nhìn từ hạ lưu

3. Tổng quan công trình:

Khac_01

Đập dâng và CNN

Khac_02

TCV nhìn từ hạ lưu

Khac_03

Thi công sân tiêu năng TCV

Khac_04

Thi công tường phân dòng đoạn 3, 4

Khac_05

Toàn cảnh công trình nhìn từ hạ lưu

Khac_06

Trạm ngăn lộ đầu ra

Khac_07

Tràn cửa van nhìn từ thượng lưu

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>