Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 05 năm 2013 (Đến ngày 02/02/2013)

Thứ bảy, 02 Tháng 2 2013 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

Nhà điều hành

TM1_1

TM1 và TM2

TM2_1

Buồng xoắn TM2

2. Tuyến áp lực:

TuyenApLuc_01

Tuyến áp lực nhìn từ hạ lưu

TuyenApLuc_02

Tuyến áp lực nhìn từ thượng lưu

3. Tuyến năng lượng:

TuyenNangLuong_01

Tuyến năng lượng nhìn từ hạ lưu

TuyenNangLuong_02

Tuyến năng lượng nhìn từ thượng lưu

4. Tổng quan công trình:

Khac_01

Đào móng sân tiêu năng TCV

Khac_02

Đào móng tường hướng dòng đoạn 3,4

Khac_03

Đắp ngược nhà máy

Khac_04

Lắp dựng cốp pha đổ bê tông STN

Khac_05

Sân tiêu năng TCV

Khac_05

TCV nhìn từ hạ lưu

Khac_07

TCV nhìn từ thượng lưu

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>