Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 04 năm 2013 (Đến ngày 30/01/2013)

Thứ tư, 30 Tháng 1 2013 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

NM nhìn từ hạ lưu

TM1_1

TM1 và TM2

TM2_1

Buồng xoắn TM2

2. Tuyến áp lực:

TuyenApLuc_01

Tuyến áp lực nhìn từ hạ lưu

TuyenApLuc_02

Tuyến áp lực nhìn từ thượng lưu

3. Tuyến năng lượng:

TuyenNangLuong_01

Tuyến năng lượng nhìn từ hạ lưu

TuyenNangLuong_02

Tuyến năng lượng nhìn từ thượng lưu

4. Tổng quan công trình:

Khac_01

Đắp ngược nhà máy

Khac_02

Khoan phụt sân tiêu năng

Khac_03

Sân tiêu năng TCV

Khac_04

TCV nhìn từ hạ lưu

Khac_05

TCV nhìn từ thượng lưu

Khac_05

Thi công sân tiêu năng TCV

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>