Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 03 năm 2013 (Đến ngày 19/01/2013)

Thứ bảy, 19 Tháng 1 2013 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

Nhà điều hành

NM nhìn từ sàn 67.4

Nhà dầu CNN

Nhà dầu nguồn đơn TCV

TM1_1

TM1 nhìn từ sàn 67.4

TM2_2

TM2 nhìn từ sàn 67.4

TM2_1

2 tổ máy nhìn từ sàn 87.2


San6155_1

Sàn 61.55

San6740_1

Sàn 67.4

San7400_1

Sàn 74

San8600_1

Sàn 86

San8700_1

Sàn 87

2. Tuyến áp lực:

TuyenApLuc_01

Tuyến áp lực nhìn từ thượng lưu

TuyenApLuc_02

Tuyến áp lực nhìn từ hạ lưu

3. Tuyến năng lượng:

TuyenNangLuong_01

Tuyến năng lượng nhìn từ hạ lưu

TuyenNangLuong_02

Tuyến áp lực nhìn từ thượng lưu

4. Tổng quan công trình:

Khac_01

Đào móng sân tiêu năng

Khac_02

Đổ bê tông mặt TCV khoang 2

Khac_03

TCV nhìn từ thượng lưu

Khac_04

Thi công bê tông mặt TCV

Khac_05

Thi công cầu giao thông

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>