Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 02 năm 2013 (Đến ngày 11/01/2013)

Thứ sáu, 11 Tháng 1 2013 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

Nhà điều hành

TM1_1

TM1 

TM1_2

TM1 nhìn từ sàn 80.6

TM1_3

TM1 và TM2 nhìn từ sàn 87.2

TM1_4

Buồng xoắn TM1 nhìn từ sàn 80.6

TM2_1

Buồng xoắn TM2

San6740_1

Sàn 67.4

San7400_1

Sàn 74

San8600_1

Sàn 86

San8700_1

Sàn 87

2. Tuyến áp lực:

TuyenApLuc_01

Tuyến áp lực 

3. Tuyến năng lượng:

TuyenNangLuong_01

Tuyến năng lượng 

4. Tổng quan công trình:

Khac_01

Đắp đường thi công TCV

Khac_02

Khac_03

Khac_04

Khac_05

Sân tiêu năng TCV

Khac_06

Tràn tự do

Tràn tự do

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>