Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 01 năm 2013 (Đến ngày 07/01/2013)

Thứ hai, 07 Tháng 1 2013 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

Nhà điều hành

NM nhìn từ sàn 87.2

Nhà dầu CNN

Nhà dầu nguồn đơn TCV


TM1_1

TM1 

TM1_2

TM1 & TM2

San5315_1

Sàn 53.15

San6155_1

Sàn 61.55

San6740_1

Sàn 67.4

San7400_1

Sàn 74

San8600_1

Sàn 86

San8700_1

Sàn 87

2. Tuyến áp lực:

TuyenApLuc_01

Tuyến áp lực 

3. Tuyến năng lượng:

TuyenNangLuong_01

Tuyến năng lượng 

4. Tổng quan công trình:

Khac_01

đào sân tiêu năng

Khac_02

Đắp đường thi công thượng lưu TCV

Khac_03

Gia công thép cầu giao thông

Khac_04

Đập dâng và CNN nhìn từ thượng lưu

Khac_05

Lắp đặt cửa van cung khoang 2

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>