Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 53 năm 2012 (Đến ngày 28/12/2012)

Thứ sáu, 28 Tháng 12 2012 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

NM nhìn từ tim đập

NM nhìn từ hạ lưu

NM và nhà điều hành

Mặt bên NM


TM1_1

TM1 nhìn tại sàn 67.4

TM1_2

TM1 nhìn tại sàn 74

TM1_3

TM1 nhìn tại sàn 80.6

TM2_1

TM 2 nhìn từ sàn 61.55

TM2_2

TM 2 nhìn từ sàn 74

TM2_3

TM 2 nhìn từ sàn 86

San5315_1

Sàn 53.15

San6155_1

Sàn 61.55

San6740_1

Sàn 67.4

San7400_1

Sàn 74

San8600_1

Sàn 86

San8700_1

Sàn 87

2. Tuyến áp lực:

TuyenApLuc_01

Tuyến áp lực nhìn từ thượng lưu

TuyenApLuc_02

Tuyến áp lực nhìn từ hạ lưu

3. Tuyến năng lượng:

TuyenNangLuong_01

Tuyến năng lượng 

4. Tổng quan công trình:

ToanCanhTCV_HaLuu

Toàn cảnh TCV Hạ Lưu

Bơm nước bể tiêu năng và kênh xả

Đào bể tiêu năng

Đập dâng và CNN nhìn từ thượng lưu

Nhà dầu CNN

Nhà dầu nguồn đơn TCV

Nhà điều hành

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>