Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 51 năm 2012 (Đến ngày 17/12/2012)

Thứ hai, 17 Tháng 12 2012 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

BuongXoan

Buồng xoắn NM nhìn từ sàn 87.2


TM1_1

TM1 nhìn tại sàn 75

TM1_2

TM1 nhìn tại sàn 80.6

TM1_3

TM1 nhìn từ sàn 67.4

TM2_1

TM 2 nhìn từ sàn 61.55

TM2_2

TM2 nhìn từ sàn 74

TM2_3

TM2 nhìn từ sàn 67.4

San5315_1

Sàn 53.15

San5315_2

Sàn 53.15

San6155_1

Sàn 61.55

San6155_2

Sàn 61.55

San6740_1

Sàn 67.4

San6740_2

Sàn 67.4

San7400_1

Sàn 74

San7400_2

Sàn 74

San8600_1

Sàn 86

San8700_1

Sàn 87

San8700_2

Sàn 87

2. Tuyến áp lực:

TuyenApLuc_01

Tuyến áp lực nhìn từ hạ lưu

TuyenApLuc_02

Tuyến áp lực nhìn từ thượng lưu

3. Tuyến năng lượng:

TuyenNangLuong_01

Tuyến năng lượng 

4. Tổng quan công trình:

ToanCanhTCV_HaLuu

Toàn cảnh TCV hạ lưu

ToanCanh_01

NM nhìn tại hạ lưu

ToanCanh_02

CNN và đập dâng nhìn từ thượng lưu

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>