Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 49 năm 2012 (Đến ngày 01/12/2012)

Thứ bảy, 01 Tháng 12 2012 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

buongxoanTM11

Buồng xoắn TM1 

buongxoanTM12

Buồng xoắn TM1 

buongxoanTM13

Buồng xoắn TM1 

buongxoanTM14

San5315_1

Sàn 53.15

San5315_2

Sàn 53.15

San6155_1

Sàn 61.55

San6155_2

Sàn 61.55

San6155_3

Sàn 61.55

San6740_1

Sàn 67.4

San6740_2

Sàn 67.4

San6740_3

Sàn 67.4

San7400_1

Sàn 74

San7400_2

Sàn 74

San7400_3

Sàn 74

San8600_1

Sàn 86

San8600_2

Sàn 86

San8700_1

Sàn 87

San8700_2

Sàn 87

2. Tuyến áp lực:

TuyenApLuc_01

Tuyến áp lực nhìn từ hạ lưu

TuyenApLuc_02

Tuyến áp lực nhìn từ thượng lưu

3. Tuyến năng lượng:

TuyenNangLuong_01

Tuyến năng lượng 

4. Tổng quan công trình:

ToanCanhTCV_ThuongLuu

CNN

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>