Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 48 năm 2012 (Đến ngày 23/11/2012)

Thứ sáu, 23 Tháng 11 2012 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

buongxoanTM11

Buồng xoắn TM1 nhìn từ sàn 74

buongxoanTM12

Buồng xoắn TM1 nhìn từ sàn 80.6

buongxoanTM13

Buồng xoắn TM1 nhìn từ sàn 87.2

San5315_1

Sàn 53.15

San5315_2

Sàn 53.15

San5315_3

Sàn 53.15

San5315_4

Sàn 53.15

San6155_1

Sàn 61.55

San6155_2

Sàn 61.55

San6740_1

Sàn 67.4

San6740_2

Sàn 67.4

San7400_1

Sàn 74

San7400_2

Sàn 74

San8600_1

Sàn 86

San8600_2

Sàn 86

2. Tuyến áp lực:

TuyenApLuc_01

Tuyến áp lực nhìn từ thượng lưu

TuyenApLuc_02

Tuyến áp lực nhìn từ hạ lưu

3. Tuyến năng lượng:

TuyenNangLuong_01

Tuyến năng lượng 

4. Tổng quan công trình:

Toancanh_01

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>