Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 47 năm 2012 (Đến ngày 16/11/2012)

Thứ sáu, 16 Tháng 11 2012 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

NM

Nhà máy

NM_01

NM nhìn từ hạ lưu 87

NM_02

NM nhìn từ hạ lưu 101 

NM_02

NM nhìn tại hạ lưu

NM_02

NM nhìn từ thượng lưu đường 87

NM_05

NM nhìn từ tim tuyến đập 

NM_06

Nhà vận hành nhà máy

NM_07

Tô trát nhà máy

NM_HangCotChinhDien

Chính diện 2 hàng cột

NM_HangCogPhai

Hàng cột phải

NM_HangCotTrai

Hàng cột trái

buongxoan

Buồng xoắn

2. Đập:

Dap_TimTuyenDap

Tim tuyến đập

DapDang_01

Đập dâng và CNN nhìn từ thượng lưu 101

DapDang_02

Đập dâng và cnn nhìn từ thượng lưu

DapDang_03

Đập dâng nhìn từ thượng lưu đường 87

3. Tuyến áp lực:

TuyenApLuc_01

Tổng quan tuyến áp lực nhìn từ hạ lưu đường 101

TuyenApLuc_02

Tuyến áp lực nhìn từ thượng lưu

TuyenApLuc_03

Tuyến áp lực nhìn từ hạ lưu

4. Tuyến năng lượng:

TuyenNangLuong_01

Tuyến năng lượng nhìn từ hạ lưu đường 101

TuyenNangLuong_02

5. Tổng quan công trình:

Toancanh_01

Toàn cảnh công trường nhìn từ hạ lưu 87

Toancanh_01

Toàn cảnh nhìn từ hạ lưu 101

ToanCanh_TCVThuongLuu

Toàn cảnh TCV nhìn từ thượng lưu

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>