Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 45 năm 2012 (Đến ngày 06/11/2012)

Thứ ba, 06 Tháng 11 2012 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

NM

Nhà máy

NM_01

NM nhìn từ hạ lưu 87

NM_02

NM nhìn từ hạ lưu 101 

NM_02

NM nhìn tại thượng lưu 87

NM_02

NM nhìn từ tim tuyến đập

NM_05

NM và đập dâng nhìn từ hạ lưu 101 

NM_05

Sàn hạ lưu NM


NM_HangCotChinhDien

Chính diện 2 hàng cột

NM_HangCogPhai

Hàng cột phải

NM_HangCotTrai

Hàng cột trái

buongxoan

Buồng xoắn

2. Đập:

Dap_TimTuyenDap

Tim tuyến đập

DapDang_01

Đập dâng và CNN nhìn từ thượng lưu 101

DapDang_02

Đập dâng và cnn nhìn từ thượng lưu

3. Tuyến áp lực:

TuyenApLuc_01

Tổng quan tuyến áp lực nhìn từ hạ lưu

TuyenApLuc_02

Tuyến áp lực nhìn từ thượng lưu

4. Tuyến năng lượng:

TuyenNangLuong_01

Tuyến năng lượng 

5. Tổng quan công trình:

Toancanh_01

Toàn cảnh công trường nhìn từ hạ lưu 101 

Toancanh_01

Toàn cảnh nhìn từ thượng lưu 101

ToanCanh_TCV

Toàn cảnh TCV

ToanCanh_TCVThuongLuu

Toàn cảnh TCV nhìn từ thượng lưu

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>