Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 41 năm 2012 (Đến ngày 06/10/2012)

Thứ bảy, 06 Tháng 10 2012 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

NM

Nhà máy

NM_01

NM nhìn từ hạ lưu 87

NM_02

NM nhìn từ hạ lưu 101

NM_02

NM nhìn từ tim tuyến đập

NM_02

NM nhìn từ thượng lưu 87 

NM_HangCotChinhDien

Chính diện 2 hàng cột

NM_HangCogPhai

Hàng cột phải

NM_HangCotTrai

Hàng cột trái

buongxoan

Buồng xoắn

2. Đập:

Dap_TimTuyenDap

Tim tuyến đập

DapDang_01

CNN và đập dâng nhìn từ thượng lưu

DapDang_02

Đập dâng nhìn từ hạ lưu 101

Đập dâng và CNN nhìn từ thượng lưu 87

DapDang_04

Đập dâng và CNN nhìn từ thượng lưu 101

DapDang_05

Đập đất nhìn từ thượng lưu

3. Tuyến áp lực:

TuyenApLuc_01

Tuyến áp lực nhìn từ thượng lưu 101

TuyenApLuc_02

Tuyến áp lực nhìn từ thượng lưu

TuyenApLuc_03

4. Tuyến năng lượng:

TuyenNangLuong_01

Tuyến năng lượng nhìn từ hạ lưu 

TuyenNangLuong_02

Tuyến NL nhìn từ hạ lưu 101

5. Tổng quan công trình:

Toancanh_01

Toàn cảnh công trường nhìn từ hạ lưu

Toancanh_01

Tổng quan công trình nhìn từ hạ lưu 101 

Toancanh_03

Tổng quan công trình nhìn từ hạ lưu 87

ToanCanh_TCV

Toàn cảnh TCV

ToanCanh_TCV

Toàn cảnh TCV nhìn từ thượng lưu

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>