Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 40 năm 2012 (Đến ngày 01/10/2012)

Thứ hai, 01 Tháng 10 2012 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

NM

Nhà máy

NM_01

NM nhìn từ tim đập 

NM_02

NM nhìn từ hạ lưu 87 

NM_02

NM nhìn từ hạ lưu 101 

NM_02

NM nhìn từ thượng lưu 87 

NM_HangCotChinhDien

Chính diện 2 hàng cột

NM_HangCogPhai

Hàng cột phải

NM_HangCotTrai

Hàng cột trái

2. Đập:

Dap_TimTuyenDap

Tim tuyến đập

DapDang_01

Đập dâng nhìn từ hạ lưu 101

DapDang_02

Đập dâng nhìn từ thượng lưu 87

Đập dâng và CNN nhìn từ thượng lưu 101

3. Tuyến áp lực:

TuyenApLuc_01

TuyenApLuc_02

Tuyến áp lực nhìn từ thượng lưu 101

4. Tuyến năng lượng:

TuyenNangLuong_01

Tuyến năng lượng nhìn từ hạ lưu 

5. Tổng quan công trình:

Toancanh_01

Tổng quan công trình 

Toancanh_01

Tổng quan công trình nhìn từ tim tuyến đập 

Toancanh_03

Tổng quan công trình nhìn từ thượng lưu 101

Toancanh_04

TTD và đập đất nhìn từ hạ lưu 87

Toancanh_05

TTD và đập đất nhìn từ hạ lưu 101

ToanCanh_TCV

Toàn cảnh TCV

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>