Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 39 năm 2012 (Đến ngày 22/09/2012)

Thứ bảy, 22 Tháng 9 2012 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

NM

Nhà máy

NM_01

NM nhìn từ hạ lưu  87

NM_02

NM nhìn từ hạ lưu 101 

NM_02

NM nhìn từ thượng lưu 87 

NM_02

NM nhìn từ tim đập  

NM_HangCotChinhDien

Chính diện 2 hàng cột

NM_HangCogPhai

Hàng cột phải

NM_HangCotTrai

Hàng cột trái

2. Cửa nhận nước:

CNN_01

CNN nhìn từ thượng lưu 101

3. Đập:

Dap_TimTuyenDap

Tim tuyến đập

DapDang_01

Đập dâng nhìn từ hạ lưu 101

DapDang_02

Đập dâng nhìn từ thượng lưu 101

Đập dâng và CNN nhìn từ thượng lưu

DapDang_04

Đập đất nhìn từ thượng lưu 87

DapDang_05

Gia cố hạ lưu đập đất

4. Tuyến áp lực:

TuyenApLuc_01

TuyenApLuc_02

Tuyến áp lực nhìn từ hạ lưu

5. Tuyến năng lượng:

TuyenNangLuong_01

Toancanh_02

Tuyến năng lượng nhìn từ hạ lưu 87

Toancanh_03

Tuyến năng lượng nhìn từ hạ lưu 

5. Tổng quan công trình:

Toancanh_01

Tổng quan công trình nhìn từ hạ lưu

Toancanh_01

Tổng quan công trình nhìn từ hạ lưu 101

Toancanh_03

Tổng quan công trình nhìn từ thượng lưu 101

Toancanh_04

TTD và đập đất nhìn từ thượng lưu

ToanCanh_TCV

Toàn cảnh TCV

ToanCanh_TCVThuongLuu

Toàn cảnh TCV nhìn từ thượng lưu

6. Hình ảnh thi công khác:

Khac_01

Lắp đặt chi tiết đặt sẵn

Khac_02

Lắp thép đập dâng đoạn 3

Khac_03

Lắp thép trụ pin hạ lưu NM

Khac_04

Xây bậc cấp hạ lưu đập đất

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>