Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 38 năm 2012 (Đến ngày 15/09/2012)

Thứ bảy, 15 Tháng 9 2012 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

NM

Nhà máy

NM_01

NM nhìn từ hạ lưu  87

NM_02

NM nhìn từ tim đập 

NM_02

NM nhìn từ hạ lưu 101  

NM_02

NM nhìn từ thượng lưu 87 

NM_HangCotChinhDien

Chính diện 2 hàng cột

NM_HangCogPhai

Hàng cột phải

NM_HangCotTrai

Hàng cột trái

2. Cửa nhận nước:

CNN_01

CNN nhìn từ thượng lưu 101

3. Đập:

Dap_TimTuyenDap

Tim tuyến đập

DapDang_01

Đập dâng đoạn 2

DapDang_02

Đập dâng nhìn từ hạ lưu 101

Đập dâng nhìn từ thượng lưu 87 

DapDang_04

Đập đất nhìn từ thượng lưu 101

DapDang_05

Đập dâng và CNN nhìn từ thượng lưu

DapDang_06

Đập đất nhìn từ thượng lưu

4. Tuyến áp lực:

TuyenApLuc_01

5. Tuyến năng lượng:

TuyenNangLuong_01

Toancanh_03

Tổng quan tuyến năng lượng nhìn từ hạ lưu 101

5. Lắp đặt tổ máy:

LapDatToMay

Lắp đặt buồng xoắn TM1


6. Tổng quan công trình:

Toancanh_01

Tổng quan công trình nhìn từ hạ lưu

Toancanh_01

Tổng quan công trình nhìn từ thượng lưu 101

ToanCanh_TCV

Toàn cảnh TCV

ToanCanh_TCVThuongLuu

Toàn cảnh TCV nhìn từ thượng lưu

7. Hình ảnh thi công khác:

Thi công thép trụ pin hạ lưu NM

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>