Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 37 năm 2012 (Đến ngày 07/09/2012)

Thứ sáu, 07 Tháng 9 2012 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

NM

Nhà máy

NM_01

NM nhìn từ hạ lưu  87

NM_02

NM nhìn tại hạ lưu 101 

NM_02

NM nhìn tại tim tuyến đập  

NM_02

NM nhìn từ thượng lưu 87 

NM_HangCotChinhDien

Chính diện 2 hàng cột

NM_HangCogPhai

Hàng cột phải

NM_HangCotTrai

Hàng cột trái

2. Cửa nhận nước:

CNN_01

CNN nhìn từ thượng lưu 101

3. Đập:

Dap_TimTuyenDap

Tim tuyến đập

Dap_TimTuyenDap2

Tim tuyến đập nhìn từ đập đất

DapDang_01

Đập dâng nhìn từ  thượng lưu 87

DapDang_02

Đập dâng nhìn từ thượng lưu 101

Đập dâng & CNN nhìn từ thượng lưu 

DapDang_04

Đập đất nhìn từ hạ lưu

4. Tuyến áp lực:

TuyenApLuc_01

TuyenApLuc_02

Tuyến áp lực nhìn từ thượng lưu

5. Tuyến năng lượng:

TuyenNangLuong_01

TuyenNangLuong_02

Tuyến năng lượng nhìn từ hạ lưu 87

TuyenNangLuong_03

Tuyến năng lượng nhìn từ hạ lưu 101

6. Tổng quan công trình:

Toancanh_01

Tổng quan công trình nhìn từ đập đất

Toancanh_01

TCV nhìn từ thượng lưu

Toancanh_03

Tổng quan nhìn tại hạ lưu

Toancanh_04

Tổng quan nhìn từ hạ lưu 101

Toancanh_05

Tổng quan nhìn từ thượng lưu 101

ToanCanh_TCV

Tổng quan TCV

7. Hình ảnh thi công khác:

Đổ bê tông gia cố mái thượng lưu đập đất

Xây rãnh thoát nước đập đất

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>