Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 36 năm 2012 (Đến ngày 04/09/2012)

Thứ ba, 04 Tháng 9 2012 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

NM

Nhà máy

NM_01

NM nhìn từ hạ lưu  87

NM_02

NM nhìn tại hạ lưu 101 

NM_02

NM nhìn tại tim tuyến đập  

NM_02

NM nhìn từ thượng lưu 87 

NM_HangCotChinhDien

Chính diện 2 hàng cột

NM_HangCogPhai

Hàng cột phải

NM_HangCotTrai

Hàng cột trái

2. Cửa nhận nước:

CNN_01

CNN nhìn tại tim tuyến đập

CNN_02

CNN nhìn từ thượng lưu 101

CNN_02

CNN và đập dâng nhìn từ thượng lưu

3. Đập:

Dap_TimTuyenDap

Tim tuyến đập

DapDang_01

Đập dâng nhìn từ hạ lưu 87

DapDang_02

Đập dâng nhìn từ thượng lưu 87

Đập dâng từ hạ lưu 101

4. Tuyến áp lực:

TuyenApLuc_01

5. Tuyến năng lượng:

TuyenNangLuong_01

6. Tổng quan công trình:

Toancanh_01

Tổng quan công trình

Toancanh_01

Toancanh_03

Tổng quan nhìn tại hạ lưu 101

ToanCanh_TCVThuongLuu

Tổng quan TCV nhìn từ thượng lưu

ToanCanh_TCV

Tổng quan TCV

7. Hình ảnh thi công khác:

Đổ bê tông trụ pin nhà máy

Lắp đặt cửa van cung khoang 1

Lắp đặt tổ máy 1 

Lắp đặt thép trụ pin

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>