Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 35 năm 2012 (Đến ngày 23/08/2012)

Thứ năm, 23 Tháng 8 2012 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

NM

Nhà máy

NM_01

NM nhìn từ hạ lưu 101

NM_02

NM nhìn tại tim đập  

NM_02

NM nhìn từ hạ lưu 87 

NM_02

NM nhìn từ thượng lưu 87 

NM_HangCotChinhDien

Chính diện 2 hàng cột

NM_HangCogPhai

Hàng cột phải

NM_HangCotTrai

Hàng cột trái

2. Cửa nhận nước:

CNN_01

CNN nhìn từ tim tuyến đập

CNN_02

CNN nhìn từ thượng lưu 101

CNN_02

CNN & đập dâng nhìn từ thượng lưu

3. Đập:

Dap_TimTuyenDap

Tim tuyến đập

DapDang_01

Đập dâng nhìn từ thượng lưu 101

DapDang_02

Đập dâng và CNN nhìn từ hạ lưu 87

Đập dâng và CNN nhìn từ hạ lưu 101

Đập đất nhìn từ hạ lưu

Đập đất

DapDang_06

Gia cố mái thượng lưu đập đất

4. Tuyến áp lực:

TuyenApLuc_01

5. Tuyến năng lượng:

TuyenNangLuong_01

6. Tổng quan công trình:

Toancanh_01

Tổng quan công trường nhìn từ hạ lưu

Toancanh_01

Tổng quan công trình nhìn từ thượng lưu 101

Toancanh_03

Tổng quan nhìn tại hạ lưu 101

Toancanh_04

Tổng quan nhìn từ hạ lưu đập đất

ToanCanh_TCVThuongLuu

Tổng quan TCV nhìn từ thượng lưu

Toancanh_05

Tổng quan TCV

7. Hình ảnh thi công khác:

Khac_01

Lắp đặt khe van cung

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>