Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 33 năm 2012 (Đến ngày 11/08/2012)

Thứ bảy, 11 Tháng 8 2012 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

NM


NM_01

NM nhìn từ hạ lưu 87

NM_02

NM nhìn tại hạ lưu 101 

NM_02

NM nhìn từ hạ lưu 

NM_02

NM nhìn từ tim tuyến đập 

NM_05

NM nhìn từ thượng lưu 87

NM_HangCotChinhDien

Chính diện 2 hàng cột

NM_HangCogPhai

Hàng cột phải

NM_HangCotTrai

Hàng cột trái

2. Cửa nhận nước:

CNN_01

CNN nhìn từ tim tuyến đập

CNN_02

CNN nhìn từ thượng lưu 101

3. Đập:

Dap_TimTuyenDap

Tim tuyến đập

DapDang_01

Đập dâng nhìn từ hạ lưu 101

DapDang_02

Đập dâng nhìn tại thượng lưu 101

Đập dâng và Cửa nhận nước nhìn tại thượng lưu 

Đập đất nhìn từ hạ lưu

Đập đất

4. Tuyến áp lực:

TuyenApLuc_01

5. Tuyến năng lượng:

TuyenNangLuong_01

TuyenNangLuong_02

Tuyến NL nhìn từ hạ lưu 87

6. Tổng quan công trình:

Toancanh_01

Tổng quan công trường nhìn từ hạ lưu 101

Toancanh_01

Tổng quan nhìn từ hạ lưu bờ phải 

ToanCanh_TCVThuongLuu

Tổng quan TCV nhìn từ thượng lưu

ToanCanh_TCVHaLuu

Tổng quan TCV nhìn từ hạ lưu

7. Hình ảnh thi công khác:

Khac_01

Lắp thép mặt tràn

Khac_01

Lắp thép trụ pin

Thi công bơm bê tông 

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>