Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 31 năm 2012 (Đến ngày 28/07/2012)

Thứ bảy, 28 Tháng 7 2012 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:


NM_01

NM nhìn từ hạ lưu 87

NM_02

NM nhìn tại hạ lưu 101 

NM_02

NM nhìn từ hạ lưu

NM_02

NM nhìn từ tim tuyến đập

NM_05

NM nhìn từ thượng lưu 87

NM_06

NM nhìn từ thượng lưu

NM_HangCotChinhDien

Chính diện 2 hàng cột

NM_HangCogPhai

Hàng cột phải

NM_HangCotTrai

Hàng cột trái

2. Cửa nhận nước:

CNN_01

CNN nhìn từ tim tuyến đập

CNN_02

CNN nhìn từ thượng lưu 101

CNN_03

CNN và Đập dâng nhìn từ thượng lưu

3. Đập:

Dap_TimTuyenDap

Tim tuyến đập

DapDang_01

Đập dâng nhìn từ hạ lưu 101

DapDang_02

Đập dâng và CNN nhìn từ thượng lưu 101

4. Tuyến áp lực:

TuyenApLuc_01

Tổng quan tuyến áp lực nhìn từ hạ lưu

5. Tuyến năng lượng:

TuyenNangLuong_01

6. Tổng quan công trình:

Toancanh_01

Tổng quan công trường

Toancanh_01

Tổng quan nhìn từ hạ lưu 87

Toancanh_01

Tổng quan nhìn từ hạ lưu 101

Toancanh_01

Tổng quan

ToanCanh_TCVThuongLuu

Tổng quan TCV nhìn từ thượng lưu

ToanCanh_TCVHaLuu

Tổng quan TCV nhìn từ hạ lưu

7. Hình ảnh thi công khác:

Khac_01

Bảo dưỡng bê tông

Khac_01

Lắp thép

Lắp thép 

Thi công bê tông mặt tràn

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>