Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 28 năm 2012 (Đến ngày 07/07/2012)

Thứ bảy, 07 Tháng 7 2012 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

NM

Nhà máy

NM_01

NM nhìn tại tim đập

NM_02

NM nhìn tại hạ lưu 87 

NM_02

NM nhìn tại hạ lưu 101 

NM_02

NM nhìn tại thượng lưu 87 

NM_02

NM nhìn từ thượng lưu 

NM_HangCotChinhDien

Chính diện 2 hàng cột

NM_HangCogPhai

Hàng cột phải

NM_HangCotTrai

Hàng cột trái

2. Cửa nhận nước:

CNN_01

CNN nhìn tại tim đập

CNN_02

CNN nhìn tại thượng lưu 101

3. Đập:

Dap_TimTuyenDap

Tim tuyến đập

DapDang_01

Đập dâng nhìn tại thượng lưu 101

DapDang_02

Đập dâng và CNN nhìn từ hạ lưu 101

4. Tuyến áp lực:

TuyenApLuc_01

Tổng quan tuyến áp lực nhìn từ hạ lưu

TuyenApLuc_02

Tuyến áp lực nhìn tại thượng lưu

TuyenApLuc_03

5. Tuyến năng lượng:

TuyenNangLuong_01

TuyenNangLuong_02

Tổng quan tuyến năng lượng nhìn từ hạ lưu

6. Tổng quan công trình:

Toancanh_01

Toàn cảnh nhìn từ hạ lưu 101

ToanCanh_TCV

Toàn cảnh TCV

ToanCanh_TCVHaLuu

Tổng quan TCV nhìn từ hạ lưu

ToanCanh_TCVThuongLuu

Tổng quan TCV nhìn từ thượng lưu

7. Hình ảnh thi công khác:

Khac_01

Bảo dưỡng bề mặt bê tông 

Khac_01

Bơm bê tông

Tưới nước bảo dưỡng bê tông mặt tràn khoang 4

Vệ sinh thép chống cắt

Đổ bê tông tai van

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>