Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 27 năm 2012 (Đến ngày 02/07/2012)

Thứ hai, 02 Tháng 7 2012 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

NM

Nhà máy

NM_01

NM nhìn từ hạ lưu 87

NM_02

NM nhìn tại hạ lưu 101 

NM_02

NM nhìn tại tim đập 

NM_02

NM nhìn tại thượng lưu 87 

NM_02

NM nhìn tại thượng lưu 87 

NM_02

NM và Đập dâng nhìn tại hạ lưu 101 

NM_HangCotChinhDien

Chính diện 2 hàng cột

NM_HangCogPhai

Hàng cột phải

NM_HangCotTrai

Hàng cột trái

2. Cửa nhận nước:

CNN_01

CNN nhìn tại thượng lưu 101

CNN_02

CNN nhìn tại thượng lưu 101

CNN_03

CNN nhìn tại tim đập

3. Đập:

Dap_TimTuyenDap

Tim tuyến đập

DapDang_01

Đập dâng 

4. Tuyến áp lực:

TuyenApLuc_01

5. Tuyến năng lượng:

TuyenNangLuong_01

6. Tổng quan công trình:

Toancanh_01

Toàn cảnh nhìn tại thượng lưu 101

Toancanh_03

Toàn cảnh nhìn tại hạ lưu 101

Toancanh_02

Tổng quan nhìn tại hạ lưu 87

ToanCanh_TCV

Toàn cảnh TCV

7. Hình ảnh thi công khác:

Khac_01

Bảo dưỡng bê tông mặt tràn khoang 4

Khac_01

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>