Bảng quảng cáo

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 26 năm 2012 (Đến ngày 23/06/2012)

Thứ bảy, 23 Tháng 6 2012 00:00 Trung tâm Tư vấn A Vương
In PDF.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực:

NM

Nhà máy

NM_01

NM nhìn từ hạ lưu 101

NM_02

NM nhìn tại hạ lưu 87 

NM_HangCotChinhDien

Chính diện 2 hàng cột

NM_HangCogPhai

Hàng cột phải

NM_HangCotTrai

Hàng cột trái

2. Cửa nhận nước:

CNN_01

CNN 

CNN_02

CNN nhìn tại thượng lưu 101

3. Đập:

Dap_TimTuyenDap

Tim tuyến đập

DapDang_01

Đập dâng nhìn từ hạ lưu 101

DapDang_02

Đập dâng và CNN

4. Tuyến áp lực:

TuyenApLuc_01

5. Tuyến năng lượng:

TuyenNangLuong_01

TuyenNangLuong_02

Tuyến năng lượng nhìn tại hạ lưu 101

6. Tổng quan công trình:

Toancanh_01

Toancanh_02

Toàn cảnh công trình

ToanCanh_TCV

Toàn cảnh TCV

7. Hình ảnh thi công khác:

Khac_01

Đục xờm bê tông

Khac_01

Lắp bao tải nhựa đường

Khac_01

Lắp thép trụ pin 4

Khac_01

Thi công khe nhiệt

Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A

<< >>