Bảng quảng cáo

Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Thứ sáu, 08 Tháng 12 2017 09:18 Phòng Tài chính - Kế toán
In PDF.

Công ty cổ phần thủy điện A Vương thông báo quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

20171208_TBCoTuc_Page_1

20171208_TBCoTuc_Page_2