Bảng quảng cáo

Thông báo: Về việc chốt danh sách cổ đông

Thứ sáu, 27 Tháng 10 2017 16:19 Phòng Tài chính - Kế toán
In PDF.

Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông báo đến các cổ đông Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký và giao dịch tại sàn UPCoM

20171027_rasoatTTCD2017