Bảng quảng cáo

Thông báo: Chi trả cổ tức năm 2016

Thứ hai, 21 Tháng 8 2017 16:48 Phòng Tài chính - Kế toán
In PDF.

Công ty cổ phần thủy điện A Vương trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2016 với các nội dung như sau:

20170821_Tracotuc1
20170821_Tracotuc2
20170821_Tracotuc3