Bảng quảng cáo
Tìm kiếm
Chỉ tìm kiếm:

Tìm theo từ khóa tuần 38

Tổng cộng có 4 kết quả được tìm thấy.

1. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực: Nhà máy NM nhìn từ hạ lưu  87 NM nhìn từ tim đập  NM nhìn từ hạ lưu 101   NM nhìn từ thượng lưu 87  Chính diện 2 ...
2. Lịch công tác tuần 38 - năm 2012 (từ ngày 10/09/2012 đến 15/09/2012)
(Sản xuất - Kinh doanh/Lịch công tác tuần)
3. Tình hình tư vấn quản lý dự án thủy điện sông Bung 4A tuần 38 năm 2011 (Đến ngày 16/9)
(Sản xuất - Kinh doanh/Tình hình tư vấn QLDA TĐ Sông Bung 4A)
1. Đập đất: Thượng lưu  Hạ lưu   2. Đập tràn cửa van: Đập dâng - đập tràn cửa van 3. Nhà máy, cửa xả, đường ống áp lực: 4. Tổng thể công trình:
4. Lịch công tác tuần 38 - năm 2011 (từ ngày 12/09 đến 17/09/2011)
(Sản xuất - Kinh doanh/Lịch công tác tuần)