Bảng quảng cáo
Tìm kiếm
Chỉ tìm kiếm:

Tìm theo từ khóa danh bạ

Tổng cộng có 3 kết quả được tìm thấy.

1. Sẵn sàng cho mùa mưa lũ
(Tin tức/Quan hệ cộng đồng)
... PCBL; thành lập đội xung kích PCBL; lập danh bạ điện thoại, số fax, địa chỉ mail của cơ quan, đơn vị và những người có liên quan đến công tác PCBL, báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu điều tiết hồ chứa, ...
2. 12 phát minh vĩ đại nhất thế kỷ 20
(Tin tức/Khoa học - Kỹ thuật)
hế kỷ thứ 20 trước hết là thế kỷ của Kỹ thuật. France Pres đã đánh giá 12 phát minh sau đây là vĩ đại nhất : Phát minh thứ 1 : Máy bay : Năm 1903 anh em Rait tiến hành thành công chuyến bay ...
3. Lĩnh vực kinh doanh
(Giới thiệu/Giới thiệu chung)
CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH & HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐẠO  CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG 1-      Quản lý Vận hành - Kinh doanh nhà máy Thủy điện A Vương: 2-      ...