Bảng quảng cáo
Tìm kiếm
Chỉ tìm kiếm:

Tìm theo từ khóa Sông Bung 3A

Tổng cộng có 3 kết quả được tìm thấy.

1. Họp Hội đồng quản trị AVC quý 2/2012
(Tin tức/Bản tin A Vương)
... thủy điện Đắk Pring 2 (5,4MW), thủy điện Sông Bung 3A (21 MW), tiếp tục góp vốn đầu tư Dự án thủy điện Sông Bung 4A (49 M W)  mua xe 54 chỗ để đưa đón CBCNV,…. Một số hình ảnh tại cuộc họp:  ...
2. Dự án thủy điện Sông Bung 3A
(Dự án - Dịch vụ/Các dự án đầu tư & Nghiên cứu đầu tư)
Công trình thủy điện Sông Bung 3A dự kiến xây dựng thuộc địa bàn xã Zuôih và Chà Vàl, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam có vị trí nhà máy cách nhà máy Sông Bung 2 khoảng 300 ÷ 350m về thượng lưu, đập ngăn ...
... chiến lược và cơ hội kinh doanh có được của Công ty trong tương lai. 5.2-  Các dự án thủy điện do Công ty góp vốn đầu tư      - Dự án thủy điện Sông Bung 3A.     ...