Bảng quảng cáo
Tìm kiếm
Chỉ tìm kiếm:

Tìm theo từ khóa Đăk Pring 2

Tổng cộng có 7 kết quả được tìm thấy.

1. Họp Hội đồng quản trị AVC quý 2/2012
(Tin tức/Bản tin A Vương)
Ngày 23/5/2012, HĐQT Công ty cũng đã tiến hành cuộc họp định kỳ quý 2/2012. HĐQT đã thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2011 vượt kế hoạch được giao 116,8%, Tổng doanh thu tăng ...
Ngày 13/3/2012 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện A Vương kiểm tra tình hình thực tế thi công trên công trường, HĐQT Công ty đã chỉ đạo Trung tâm tư vấn A Vương tập trung mọi nguồn lực để ...
1- Thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến thực hiện mục tiêu nhiệm vụ 2011 - Được sự quan tâm giúp đỡ của Tập đoàn điện lực Việt Nam và chính quyền địa phương tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng; sự quyết tâm trong ...
4. Mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012
(Sản xuất - Kinh doanh/Mục tiêu & kế hoạch sản xuất kinh doanh)
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011, mục tiêu nhiệm vụ năm 2012 1- Thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến thực hiện mục tiêu nhiệm vụ 2011 - Được sự quan tâm giúp đỡ của Tập đoàn ...
5. Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu năm 2011
(Sản xuất - Kinh doanh/Mục tiêu & kế hoạch sản xuất kinh doanh)
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                ...
6. Báo cáo Kết quả công việc tuần 51 và Kế hoạch công việc tuần 52
(Sản xuất - Kinh doanh/Kế hoạch & Báo cáo Tuần/Tháng các đơn vị)
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN A VƯƠNG PHÒNG KINH TẾ-KẾ HOẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                ...
7. Dự án thủy điện Đăk Pring 2
(Dự án - Dịch vụ/Các dự án đầu tư & Nghiên cứu đầu tư)
... chảy theo hướng Nam – Bắc và nhập vào bên phải của sông Bung ở vị trí 107˚35’05” kinh Đông và 15˚42’30” vĩ độ Bắc. Diện tích lưu vực sông tính đến tuyến đập thủy điện Đăk Pring 2 là 350km2, chiều dài dòng ...