Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2018 với thông điệp “Go more green, hôm nay tôi sống xanh hơn”, BCH Chi đoàn Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể ĐVTN Công ty tham gia hưởng ứng phong trào tại gia đình và các Trụ sở làm việc của Công ty, góp phần tiết kiệm điện, giảm lượng khí thải dioxit carbon và bảo vệ môi trường.

Vào lúc từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối ngày 24/3/2018, đồng loạt các Trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã tiến hành tắt điện để hưởng ứng chiến dịch.

Giờ Trái Đất là một sự kiện quốc tế hằng năm, do  Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên khuyên các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong một giờ đồng hồ vào lúc 8h30 đến 9h30 tối (giờ địa phương) ngày thứ bảy cuối cùng của tháng ba hàng năm.

Việt Nam tham gia Giờ Trái Đất lần đầu tiên vào năm 2009. Từ đó, hàng năm tại Việt Nam chiến dịch Giờ Trái đất được phát động và hưởng ứng mạnh mẽ trên cả nước. Giờ Trái đất năm 2018 vào ngày 24 tháng 3, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối theo giờ địa phương.

Phương Thảo