Vào ngày 18 và 19/03/2008, tại Văn phòng đại diện tầng 8 – EVN Land Central  78A Duy Tân, tp Đà Nẵng, Công ty cổ phần thuỷ điện A Vương đã tổ chức họp Kỹ Thuật Lần 9 giữa công ty và các nhà thầu cung cấp thiết bị. Chủ trì cuộc họp là ông Nguyễn Văn Lê – Chủ tịch HĐQT. Thành phần tham dự gồm có Lãnh đạo; đại diện các Phòng, Ban của Công ty cùng đại diện các nhà thầu chính Sumitomo, nhà thầu phụ Mitsubishi Electric Coporatation (MELLO) và Power Machines (PM).

 

Cuộc họp giữa Lãnh đạo Công ty và đại diện các nhà thầu

      Cuộc họp lần này bàn về giải pháp kỹ thuật để đưa ra những hướng giải quyết lắp đặt Hệ thống thiết bị cơ điện, các Hệ thống công nghệ của nhà máy Thuỷ điện A Vương đúng tiến độ đề ra. Ông Nguyễn Văn Lê đã nhấn mạnh quyết tâm của Công ty về việc phát điện tổ máy I vào cuối tháng 12 năm nay, nhằm góp phần giải quyết trình trạng thiếu điện của nước ta hiện nay.   

 

 

 

Chủ tịch HĐQT – Ông Nguyễn Văn Lê (đứng giữa) và đại diện nhà thầu Sumitomo


Cuộc họp đã diễn ra thành công tốt đẹp, hai bên đã thống nhất về lịch trình cung cấp thiết bị của hệ thống phụ trợ đúng theo cam kết để đảm bảo tiến độ lắp máy đưa tổ máy I phát điện vào cuối tháng 12/08 sắp đến./.

 Dương Ngọc Nhơn