Ngày 29/01/2018, Đảng bộ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018. Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa – Phó bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan Thành phố Đà Nẵng; đại diện các ban tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

Quang cảnh hội nghị

            Trong năm 2017, gắn với nội dung cơ bản là Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch, cam kết cụ thể thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đề án thực hiện Chương trình “thành phố 4 an” hiệu quả, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng đơn vị. Với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, BCH đã bám sát chủ trương của cấp trên, Nghị quyết của BCH Đảng bộ Công ty. Các chi bộ đã thực hiện tốt công tác tư tưởng, cố gắng khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. BCH đã tăng cường công tác thông tin tình hình thời sự, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII); kịp thời sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, nhất là sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05-CT/TW; chú trọng chỉ đạo và hướng dẫn sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề đúng quy định gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong thực hiện cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác dân vận và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được BCH chú trọng và triển khai thực hiện nghiêm túc; các đoàn thể tổ chức hoạt động có hiệu quả và đúng tiến độ kế hoạch đề ra; tham gia tích cực, có chất lượng các hoạt động do Đảng ủy Khối tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng bộ.

Qua một năm thực hiện nhiệm vụ Đảng bộ đã được ghi nhận bằng những khen thưởng của Đảng ủy khối như sau:

+ Giấy khen cho tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017.

+ Giấy khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2013-2017) cho đ/c Võ Văn Việt Bí thư Chi bộ sản xuất 2.

+ Giấy khen cho tổ chức cơ sở đảng có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong năm 2017 về thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị cho chi bộ Sản xuất 1 trực thuộc Đảng bộ Công ty.

+ Giấy khen cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong năm 2017 về thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị cho đ/c Trần Mười Một – Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng 2.

Đ/c Nguyễn Văn Nghĩa – Phó bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan Thành phố Đà Nẵng

Công tác Đảng được Lãnh đạo cấp trên và các phòng, ban tham mưu giúp việc đánh giá cao. Đảng bộ đã đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 sát với thực tế và đúng theo nghị quyết của cấp trên.

Cũng tại Hội nghị chi bộ trực thuộc đã tham gia ý kiến thảo luận, đánh giá kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng đạt được năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Các ý kiến góp ý từ các chi bộ tại Hội nghị

Chủ trì Hội nghị, đồng chí Ngô Xuân Thế, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty đã vui mừng khi nhận được sự đánh giá cao của Đảng ủy cấp trên. Qua đó đồng chí cũng nêu lên các nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới và đề nghị Đảng bộ phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

 

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ cũng đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 9 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017.

 

Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

Đình Tấn