Từ ngày 16 đến 19/01/2019, tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam CBCNV thuộc Trung tâm Bảo trì Thủy điện và Dịch vụ kỹ thuật (AVSC) tham gia chương trình hội thảo do các chuyên gia của hãng sản xuất và cán bộ kỹ thuật của đại lý hãng Megger và Diael tại Việt Nam thực hiện về Thiết bị thí nghiệm (TBTN) Hợp bộ đo phóng điện cục bộ online/offline và Megaohm 5000VDC.

Chương trình Hội thảo đã truyền đạt cho CBCNV tiếp cận những Thiết bị với công nghệ mới nhất hiện nay. Bên cạnh đó, khi tiếp xúc các chuyên gia, anh em AVSC được thu nhận thêm nhiều kiến thức thông qua những trao đổi với chuyên gia về lĩnh vực kỹ thuật.

Một số hình ảnh trong chương trình Hội thảo

Đức Dũng