Thực hiện chủ đề năm 2019 của EVN: “Nâng cao hiệu quả vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện”, ngày 27/02/2019 tại Nhà máy thủy điện A Vương, Tổ Thị trường điện phối hợp với Phân xưởng Vận hành tổ chức chương trình Thảo luận công tác phối hợp vận hành thị trường điện trong thời qua và triển khai công tác phối hợp trong thời gian tới.

Tham dự đợt thảo luận lần này gồm có Tổ Thị trường điện, Quản đốc, các phó Quản đốc, các trưởng ca và các kíp của Phân xưởng Vận hành. Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần tích cực nghiên cứu, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm vận hành, đợt thảo luận này mang lại nhiều kết quả tích cực phục vụ cho công tác phối hợp vận hành thị trường điện nhịp nhàng và hiệu quả hơn giữa 02 đơn vị, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

Dưới đây là một số hình ảnh của đợt thảo luận:

Trao đổi về Tổng quan thị trường bán buôn điện cạnh tranh và các quy định có liên quan tại Thông tư 45/2018-BCT về quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Giải đáp các câu hỏi về thị trường bán buôn cũng như đề ra các giải pháp phối hợp xử lý trong quá trình vận hành thị trường điện giữa Tổ thị trường điện và Phân xưởng vận hành

                                                                                                            Tổ TTĐ + P9