Sáng ngày 03/01/2019, tại Thành phố Cần Thơ Tổng Công ty Phát điện 2 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn và Bình đẳng giới – Vì sự Tiến bộ Phụ nữ Tổng công ty Phát điện 2 năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị có Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN – Ông Lương Bá Thanh, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn ĐLVN – Bà Nguyễn Thị Chiến, các đồng chí Lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 2 tham dự. 

Tại Hội nghị này, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã nhận được sự biểu dương, ghi nhận những thành tích trong hoạt động công đoàn của Công ty từ các đồng chí Lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam, Lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 2. Các thành tích khen thưởng của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tại Hội nghi:

– Công đoàn Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

– Ông Đinh Tấn Đại – Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Vật tư nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

– Ông Đoàn Ngọc Nam – Chủ tịch công đoàn nhận Bằng khen Công đoàn Điện lực Việt Nam.

– Bà Trần Duy Hậu – Trưởng Ban Nữ công nhận Giấy khen của Tổng công ty Phát điện 2 trong công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2019.

– Tổ công đoàn Văn phòng 2, ông Ngô Đình Tấn – Phó Chủ tịch công đoàn, ông Cáp Kim Lâm – Đoàn viên công đoàn nhận Giấy khen toàn diện của Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2.

– Bà Nguyễn Thị Anh Đào – Đoàn viên công đoàn nhận Giấy khen chuyên đề Giỏi việc nước, đảm việc nhà của Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2.

– Ông Phan Đức Dũng – Đoàn viên công đoàn nhận Giấy khen chuyên đề ATVSLĐ của Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2.

– Ông Trần Ngọc Tường – Đoàn viên công đoàn nhận Giấy khen chuyên đề VHTT của Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

Công đoàn Công ty nhận khen thưởng tại Hội nghị

Ông Đinh Tấn Đại (ngoài cùng bên trái) nhận khen thưởng tại Hội nghị

Ông Đoàn Ngọc Nam (ngoài cùng bên trái) nhận khen thưởng tại Hội nghị

Bà Trần Duy Hậu (thứ 6 từ phải qua) nhận khen thưởng tại Hội nghị

Phương Thảo – Phòng Kế hoạch – Vật tư