Ngày 22/8/2018, Đảng bộ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, Đảng bộ Ban quản lý Thủy điện Sông Bung 2 và Chi bộ Công ty Thủy điện Sông Bung cùng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết Trung ương 7 khóa XII. Báo cáo viên tại hội nghị là đồng chí Thái Duy Phương – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố Đà Nẵng. Tham dự hội nghị có toàn thể Đảng viên thuộc 03 tổ chức cơ sở Đảng.

 Quang cảnh Hội nghị

Nội dung nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị TW7 khóa XII: Nghị quyết Số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết Số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết Số 27-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đồng chí Thái Duy Phương – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố Đà Nẵng

Hội nghị yêu cầu toàn thể Đảng viên quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước một số vấn đề thời sự nhạy cảm, bức xúc và cấp bách…

Đình Tấn