Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động; tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong quá trình hoạt động của Công ty. Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần xây dựng Công ty vững mạnh, phát triển bền vững. Ngày 20/5/2019, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã tiến hành tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2019

          Hội nghị tuân thủ các Nội dung quy định tại Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 và thêm vào chương trình báo cáo truyền thông thông điệp về vấn đề hạn chế rác thải nhựa được Hội nghị NLĐ tiếp thu và cam kết tích cực thực hiện việc hạn chế rác thải nhựa trong xử lý công việc, trong hoạt động thường nhật của NLĐ cũng như vận động gia đình, người thân hưởng ứng tham gia.

                       

Ông Ngô Xuân Thế – Đại diện NSDLĐ đọc báo cáo của NSDLĐ tại Hội Nghị

Ông Đoàn Ngọc Nam – CT. Công đoàn đọc báo cáo của Công đoàn tại Hội Nghị

Hội nghị đã giải thích, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Sau hơn 3 giờ làm việc; Hội nghị Hội nghị người lao động (NLĐ) năm 2019 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) thông qua Biên bản,  Nghị quyết Hội nghị với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%. của đại biểu tham dự.

Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn ký kết giao ước thi đua năm 2019

Ông Nguyễn Trâm – CT.HĐQT phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị

Một số hình ảnh Người lao động phát biểu tại Hội nghị