Nhằm tăng cường công tác phối hợp thông tin, vận hành giữa các đơn vị khai thác sử dụng nước trên lưu vực Sông Vu Gia, bảo đảm vận hành an toàn công trình, giảm lũ, cấp nước sản xuất, sinh hoạt cho hạ du, vận hành phát điện đảm bảo an ninh năng lượng, phát huy tối đa hiệu quả tổng hợp của các công trình cho sự phát triển chung của xã hội, ngày 22/5/2020, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương chủ trì tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế vận hành và cung cấp thông tin, số liệu khí tượng thủy văn, vận hành hồ chứa theo quy định tại Quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019.

Tham gia hội nghị ký kết Quy chế này có 11 Chủ  hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia, tỉnh Quảng Nam gồm A Vương, Đắk Mi 4 , Sông Bung (Sông Bung 2 và Sông Bung 4), Sông Bung 4A, Sông Bung 5, Sông Bung 6, Za Hưng, A Vương 3, Đắk Mi 2, Đắk Mi 3, Sông Côn 2 (bậc 1 và bậc 2), Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng (Chủ đập An Trạch và Hà Thanh) và Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Nhà máy nước Cầu Đỏ).

  

Các đơn vị thảo luận tại hội nghị

Ông Ngô Xuân Thế – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện A Vương phát biểu tại hội nghị

Quy chế đề ra các quy tắc phối hợp vận hành và cung cấp thông tin số liệu quan trắc khí tượng thủy văn, vận hành hồ; quy định cụ thể trách nhiệm của các đơn vị trong công tác phối hợp thực hiện và đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt; sự phối hợp nhịp nhàng, hiểu rõ các nội dung quy định ở các văn bản pháp luật hiện hành; tình hình thực tế trên lưu vực sông Vu Gia, các yếu tố thời tiết, thủy văn, rủi ro thiên tai ảnh hưởng đến công trình và vùng hạ du. Sau khi các đơn vị bàn bạc, thảo luận góp ý, quy chế đã được ký kết, ban hành.

Quy chế này cũng thay cho các quy chế đã ký kết trước đây giữa các đơn vị  với nhau như Quy chế phối hợp PCLB giữa các công trình Thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia lần 3 năm 2015; Quy chế phối hợp cảnh báo xả tràn giữa A Vương với Sông Bung vào năm 2016; Quy chế phối hợp giữa A Vương, Za Hung, A Vương 3 vào năm 2019./.

Phòng KTAT- AVC