Để thực hiện tốt công tác SCL trong Tổng công ty năm 2018 và các năm tiếp theo. Ngày 30/3 tại Đà Nẵng, Tổng công ty Phát điện 2 tổ chức Hội nghị công tác SCL năm 2018, với sự tham dự của Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Lãnh đạo các Ban chức năng và Văn phòng Tổng công ty, Lãnh đạo phụ trách lĩnh lực KTSX tại các đơn vị. Hội nghị do Ông Trương Hoàng Vũ – Tổng Giám đốc và Ông Trần Văn Dư – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đồng chủ trì.
Ông Trương Hoàng Vũ (áo trắng)– Tổng Giám đốc và ông Trần Văn Dư – Phó Tổng Giám đốc chủ trì Hội nghị
Ông Trương Hoàng Vũ (áo trắng)– Tổng Giám đốc và ông Trần Văn Dư – Phó Tổng Giám đốc chủ trì Hội nghị
     Trong những năm qua, Tổng công ty luôn quan tâm chú trọng và đẩy mạnh công tác sửa chữa lớn (SCL) nhằm góp phần giảm tổn thất điện năng, giảm suất sự cố, đảm bảo an toàn trong cung cấp điện. Hiện nay, trong toàn Tổng công ty Phát điện 2 có 02 Đơn vị nhiệt điện than (Phả Lại, Hải Phòng), 01 Đơn vị nhiệt điện dầu (Cần Thơ) và 08 Đơn vị thủy điện (Quảng Trị, An Khê – Ka Nak, Sông Bung, Thác Mơ, A Vương, Sông Ba Hạ, Trung Sơn) đang hoạt động với tổng công suất 4.321,16 MW.
IMG 6535
Quang cảnh Hội nghị công tác SCL năm 2018 tại tòa nhà Tổng công ty Phát điện 2 ở Đà Nẵng
IMG 6532
Ông Trương Thiết Hùng – Chủ tịch (thứ tư từ phải sang), Ông Mai Quốc Long – Kế toán trưởng và các Trưởng Ban trong Tổng công ty

Hội nghị tập trung tham luận, nêu ra những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quản lý, thực hiện công tác SCL trong Tổng công ty và đề ra các giải pháp khắc phục, kiến nghị, đề xuất để hoàn thiện trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

IMG 6531
Ông Ngô Việt Hưng – Trưởng Ban KTSX báo cáo tình hình công tác SCL trong Tổng công ty
IMG 6534
Ông Trương Hoàng Vũ – Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, Lãnh đạo Tổng công ty đánh giá các báo cáo đã nêu và phân tích các mặt tồn tại trong công tác SCL năm 2017, đưa ra các giải pháp chi tiết, cụ thể để thực hiện trong năm 2018 và các năm sau. Tổng Giám đốc yêu cầu cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu/ cấp phó để quản lý, điều hành; chủ động thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch về SCL năm 2018 đã đề ra.

Ngọc Yến – Theo EVNGENCO2