Ngày 16/11/2018 tại thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Với sự tham dự của Lãnh đạo và các Ban chức năng của Tổng Công ty Phát điện 2 cùng toàn thể CBCNV Công ty.

20180117-tongket1

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2017, tình hình thủy văn thuận lợi hơn so với các năm trước, nhà máy vận hành an toàn, hiệu quả. Điện sản xuất đạt 1.000,659 triệu kWh đạt 166,78% so với kế hoạch.

20180117-tongket1

Chủ trì Hội nghị do ông Trương Thiết Hùng Phó Tổng Giám đốc GENCO 2,

ông Nguyễn Trâm Chủ tịch HĐQT AVC và ông Cao Huy Bảo Tổng Giám đốc AVC 

20180117-tongket1

Ông Cao Huy Bảo báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 tập trung về các công tác: quản trị Công ty, nguồn nhân lực, quản lý vận hành Nhà máy thủy điện A Vương, thị trường điện, cung cấp dịch vụ tăng thêm, đầu tư phát triển và quan hệ cộng đồng.

20180117-tongket1

 

Ông Trương Thiết Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

20180117-tongket1

Ông Nguyễn Trâm đáp từ các ý kiến chỉ đạo của cấp trên

Tại Hội nghị cũng đã tặng bằng khen, giấy khen của Bộ Công Thương, tỉnh Quảng Nam, EVN, GENCO 2 cho cá nhân và đơn vị đạt thành tích xuất sắc.

20180117-tongket1

20180117-tongket1

20180117-tongket1

20180117-tongket1

20180117-tongket1

Ngọc Nhơn