Hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 (từ ngày 01 – 31/5/2020) với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc”.

Công ty cổ phần Thủy điện A Vương đã thực hiện treo băng rôn tuyên truyền đến toàn thể CBCNV, người lao động trong Công ty hưởng ứng tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động.

Treo băng rôn khẩu hiệu tháng ATVSLĐ tại nhà Điều hành Thủy điện A Vương

Treo băng rôn khẩu hiệu tháng ATVSLĐ Trụ sở Trung tâm bảo trì tại Đại Lộc

Ngoài công tác tuyên truyền, Công ty đã tổ chức hoàn thành các lớp huấn luyện ATVSLĐ cho toàn thể CBCNV, người lao động trong Công ty; tổ chức 03 đợt phòng chống cháy nổ, huấn luyện thực hành sơ cấp cứu đạt kết quả tốt. Kết thúc các buổi thực hành đều tổ chức họp thảo luận rút kinh nghiệm để thực hiện cho lần sau tốt hơn./.

Một số hình ảnh trong quá trình triển khai thực hiện

 

 Tổ chức huấn luyện Phòng cháy và huấn luyện thực hành sơ cấp cứu

Thực hành chữa cháy

Đã dập được đám cháy

Thảo luận góp ý rút kinh nghiệm trong quá trình thực hành

P1- AVC