Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) diễn ra sáng ngày 14/01/2020 tại Thành phố Đà Nẵng. Tổng Giám đốc EVNGENCO2 ông Trương Hoàng Vũ tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đ/c Trương Hoàng Vũ – Tổng Giám đốc EVNGENCO2 phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các Ban, Công đoàn EVNGENCO2. Về phía Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương có Đồng chí Nguyễn Trâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Đồng chí Cao Huy Bảo – TV HĐQT, Tổng Giám đốc; Các đồng chí thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc và hơn 120 cán bộ CNV, người lao động.

Đ/c Trương Hoàng Vũ – TGĐ EVNGENCO2 (giữa); Đ/c Nguyễn Trâm – Bí thư ĐU, CT.HĐQT AVC (phải); Đ/c Cao Huy Bảo – TGĐ AVC (trái)

Năm 2019 được ghi nhận là năm rất khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Mực nước hồ đầu năm 2019 chỉ đạt 349,5 mét, thiếu hụt 30,5 mét so với mực nước dâng bình thường, hiện tượng El Nino xảy ra ở lưu vực, vào các tháng mùa mưa bão năm 2018 còn kéo dài sang năm 2019, lưu lượng bình quân nước về hồ năm 2019 rất kém (14,9 m3/s, tương đương tầng suất 93%), mực nước hồ đến ngày 31/12/2019 là 354,04m/380m, sản lượng điện sản xuất năm 2019 chỉ đạt 315 triệu KWh.

Với điều kiện khó khăn như vậy, với sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng toàn thể CBCNV Công ty đã nỗ lực lao động, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm giao: Hệ số khả dụng: 92,47%/90,97%; Tỷ lệ dừng máy do sự cố: 0%/0,4%; Tỷ lệ dừng máy do bão dưỡng: 7,53%/8,63%; Tỷ lệ điện tự dùng: 0,63%/0,83%; Đảm bảo tín hiệu SCADA từ NMTĐ A Vương đến các Trung tâm điều độ duy trì 100%. Bằng các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí, năm 2019 Công ty cũng đã thực hiện lợi nhuận đạt 26 tỷ đồng.

Đ/c Nguyễn Trâm – Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐQT AVC phát biểu tại Hội nghị

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2019, căn cứ tình hình thực tế, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2020 như sau: Sản lượng điện sản xuất 470 triệu KWh; Tổng doanh thu 336,8 tỷ đồng; Tổng chi phí 297,6 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 39,2 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Hoàng Vũ đánh giá cao những nỗ lực của Công ty đã đạt được trong năm 2019 và ghi nhận những đóng góp của Công ty trong việc hoàn thành nhiệm vụ của Tổng Công ty Phát điện 2. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới Công ty cần chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành nhiệm kế hoạch năm 2020.

Đ/c Cao Huy Bảo – TV HĐQT, TGĐ AVC báo cáo tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Trâm – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Công ty yêu cầu tập thể CBCNV Công ty tiếp tục đoàn kết, duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua và nỗ lực hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.

Một số hình ảnh Hội nghị

   Văn phòng – AVC