Ngày 23/7/2020, tại Trụ sở QLVH các Nhà máy Thủy điện thuộc EVNGENCO 2 tại Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Thuỷ điện A Vương tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2020. Hội nghị do ông Cao Huy Bảo – Tổng giám đốc Công ty và ông Đoàn Ngọc Nam – Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng chủ trì.

Hội nghị nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ); tạo điều kiện để NLĐ được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của NLĐ trong quá trình hoạt động của Công ty. Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần xây dựng Công ty vững mạnh, phát triển bền vững. NLĐ và đại biểu dự Hội nghị đã được nghe các báo cáo của Người sử dụng lao động và của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020; tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích NLĐ; công khai về sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, trích nộp kinh phí công đoàn, quỹ tương trợ xã hội.

Quang cảnh Hội nghị

Ngoài nội dung theo quy định, Hội nghị còn thêm báo cáo tuyên truyền “Phát động phong trào hạn chế rác thải nhựa” nhằm tuyên truyền thực hiện việc hạn chế rác thải nhựa trong xử lý công việc, trong hoạt động thường nhật của NLĐ cũng như vận động gia đình, người thân hưởng ứng tham gia. Truyền thông nội bộ “ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg” để NLĐ trong Công ty có khái quát chung và hiểu những điểm chính của Quy trình vận hành liên hồ.

Chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã trao đổi, phân tích, trả lời tất cả các ý kiến của NLĐ, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Phát động bản giao ước kế hoạch thi đua hoàn thành tốt công tác quản lý kỹ thuật và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020, kêu gọi toàn thể CBCNV, NLĐ trong Công ty đoàn kết, tiếp tục nỗ lực hơn nữa để thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu chủ đề năm 2020 của EVN “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016-2020”.

Sau hơn 3 giờ làm việc, Hội nghị người lao động năm 2020 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã hoàn thành, thông qua Nghị quyết Hội nghị với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Một số hình ảnh Hội nghị:

Ông Ngô Việt Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Hội nghị

Ông Cao Huy Bảo – Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Ông Ngô Xuân Thế – Phó Tổng giám đốc Công ty báo cáo tại Hội nghị

Ông Đoàn Ngọc Nam – Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tại Hội nghị

Phát động bản giao ước kế hoạch thi đua

Báo cáo truyền thông Phát động phong trào hạn chế rác thải nhựa

Báo cáo nội bộ các điểm chính Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn theo QĐ số 1856/QĐ-TTg

Các Đại biểu thảo luận góp ý tại Hội nghị

Phòng Hành chính và Lao động