Sáng ngày 04/8/2021, Công ty cổ phần thủy điện A Vương tổ chức họp Hội đồng Quản trị đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý II/2021 và đề ra kế hoạch SXKD quý III/2021.

Cuộc họp dưới sự chủ trì của ông Ngô Việt Hưng – Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Thành viên được mời tham dự. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 cuộc họp được tổ chức giãn cách trực tiếp tại phòng họp và online qua Google meet.

Quang cảnh buổi họp

Kết thúc họp HĐQT đã thông qua Báo cáo tình hình SXKD quý II/2021; Kế hoạch SXKD quý III/2021. Các chỉ tiêu Kinh tế – Kỹ thuật 6 tháng đầu năm 2021 đều đạt vượt mức kế hoạch được giao.

Cuộc họp cũng đã thông qua một số nội dung công việc thường xuyên trong hoạt động của AVC trong thời gian đến.

Phòng Hành chính và Lao động