Dịch bệnh COVID-19 diễn ra trên diện rộng và nguy cơ lây nhiễm cao tại thành phố Đà Nẵng và các địa phương lân cận trong thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt hoạt động của đời sống và kinh tế xã hội. 

Thực hiện nhiệm vụ chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đảm bảo giữ vững ổn định sản xuất trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh do điều kiện hạn chế đi lại và hạn tiếp xúc, trong điều kiện giãn cách xã hội, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã thực hiện giảm thiểu số cán bộ công nhân viên làm việc trực tiếp tại công ty, tăng cường làm việc online, không tổ chức hội họp trực tiếp đông người.

Ngày 05/8/2020, Công ty đã tổ chức phiên họp trực tuyến đầu tiên bằng phần mềm Microsoft Teams, mọi công tác báo cáo từ các Trưởng đơn vị và chỉ đạo thực hiện từ Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong phiên họp đều được truyền tải thông suốt. Qua đó cho thấy Microsoft Teams như một ngôi nhà vô hình mang lại sự kết nối không giới hạn giữa Lãnh đạo Công ty với Trưởng các đơn vị, từ những người đang làm việc tại công ty, đến những người đang làm việc online trên mạng đều không cần tập trung, đảm bảo an toàn chống dịch và duy trì hiệu quả của hoạt động điều hành Công ty trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh COVID-19.

Phiên họp giao ban trực tuyến kết thúc vào lúc 11h45 cùng ngày.

Dưới đây là hình ảnh phiên họp trực tuyến của Công ty:

Phòng Kỹ thuật và An toàn