Trước tình hình nắng nóng, nhiễm mặn gay gắt ở cửa thu nước Cầu Đỏ dẫn đến áp lực nước yếu, có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và yêu cầu từ phía Đà Nẵng, ngày 18/6/2019, Công ty Cổ phần thủy điện A Vương đã có văn bản số 921/TĐAV-P2 gửi Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (NLDC) báo cáo về tình hình nguồn nước hiện có tại hồ A Vương và đề nghị NLDC hỗ trợ lập kế hoạch vận hành Nhà máy thủy điện A Vương với lưu lượng trung bình ngày tối thiểu từ 25m3/s nhằm mục đích khai thác hiệu quả nguồn nước trong hồ và tăng cường nâng cao mực nước Ái Nghĩa phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt trong điều kiện khô hạn nguồn nước hiện nay tại địa phương.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương cho thấy hồ chứa thủy điện A Vương sau hơn 5 tháng chủ yếu dừng phát điện để thực hiện tích nước, hiện tại đến ngày 17/6/2019 mực nước hồ chứa thủy điện A Vương đạt 363,93 m, cao hơn gần 2,5 mét so với mực nước tối thiểu quy định tại Phụ lục 3 của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn ban hành kèm theo quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 07/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ (QT 1537).

Từ ngày 08/6/2019 đến nay, mực nước trạm thủy văn Ái Nghĩa xuống thấp so với mực nước cần đạt được theo yêu cầu của QT 1537 do thời tiết nắng nóng và lượng xả nước của các thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia có phần hạn chế (điển hình các ngày 15, 16 và 17/6: mực nước trạm thủy văn Ái Nghĩa là 245, 248 và 192 cm; mực nước tối thiểu quy định của QT 1537 là 267cm ). Hiện tại, mực nước hồ A Vương đã đảm bảo vận hành với lưu lượng trung bình ngày xả nước qua phát điện đáp ứng QT 1537 trong khoảng từ 25-30 m3/s.

Để tạo điều kiện thuận lợi và tính chủ động trong công tác vận hành phát điện kết hợp với xả nước phục vụ hạ du, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã đề nghị NLDC hỗ trợ lập kế hoạch vận hành Nhà máy thủy điện A Vương với lưu lượng trung bình ngày tối thiểu từ 25m3/s nhằm mục đích khai thác hiệu quả nguồn nước trong hồ và tăng cường nâng cao mực nước Ái Nghĩa phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt trong điều kiện khô hạn nguồn nước hiện nay tại địa phương.

Mức nước sông tại đập dâng An Trạch cập nhật vào lúc 07h00 sáng nay rất cao, đạt 2.23 m.

Diễn biến độ mặn tại của thu nước Cầu Đỏ từ 0h00 phút ngày 20/6/2019 đến hiện tại đang giảm từ 1461 mg/l xuống còn khoảng 420 mg/l.

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng và các ngành liên quan của thành phố hiện vẫn đang theo dõi sát sao diễn biến nguồn nước sông Vu Gia để đảm bảo phối hợp hiệu quả với các Nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước điều tiết từ các hồ chứa để sử dụng tiết kiệm, hợp lý trong suốt mùa cạn năm nay./.

Theo Phòng Khoáng sản và Tài nguyên nước – Sở TN&MT TP Đà Nẵng